Komplementärmedicin

En komplementärmedicinsk terapeut försöker behandla patienten som en helhet, för oss är sjukdom ett tecken på rubbad jämnvikt i människan.

Behandlingen syftar till att stimulera kroppens naturliga självläkande och självreglerande förmåga.

Kroppen består av tre olika funktionsområden, den biokemiska, den strukturella och den psykiska. Dessa samverkar för att bevara homeostasen - den stabila inre miljö som möjliggör livets fortbestånd.HÄLSOTRIADEN
Denna tillämpning visar en del av de faktorer som påverkar de tre sidorna av välbefinnande: psykisk, biokemisk och strukturell hälsa

Psykiska områden: tankar, känslor, handlingar och relationer

Biokemiska områden: celler, organ, kroppens alla olika "system" som andning, matsmältning, lymfa, cirkulation mm

Strukturella områden: muskler, skelett, nerver och blodkärl.

I allmänhet klarar kroppen av enstaka stressituationer, men anpassning till ihållande stress kräver så mycket energi att förmågan att bibehålla homeostasen successivt förändras. Långvariga påfrestningar kan orsaka hälsoproblem i alla tre funktionsområdena. En biokemisk störning, som brist på ett visst näringsämne eller en födoämnesallergi, kan ge psykiska symtom som ex depression. Ett psykiskt problem kan ge aptitförlust och näringsbrist, medan ett strukturellt besvär kan ge smärta som leder till ex relationsproblem.
En störning inom ett område leder alltid till störningar i de andra 2 områdena.

Ordförklaringar:

Holism = kommer från grekiskans holos som betyder hel

Integrerad medicin = det bästa från konventionell medicin och komplementära terapier integrerade till en helhet.

Hälsa = samverkan mellan kropp och själ = perfekt balans.

Homeostas = den process genom vilken man uppnår psykisk och fysisk jämnvikt och hälsa.NAVIGATION
Hem Alternativmedicin
Su-Jok Kinesiologi
Kurser Kraniosakral behand.
Personligt Övrig verksamhet
Länkar KontaktAKTUELLT -  25 Augusti
Kurs - Hjälp Till Självhjälp 2008-11-17
Läs mer...
Ny e-butik Vitamera 2008-11-17
Läs mer...
Ny behandlingsform! 2004-01-08
Läs mer...
Elevbehandlingar 2004-01-08
Läs mer...


VISDOMSORD 

Skjut inte upp till i morgon vad du kan ha nöje av idag.
Josh BillingsTIPSA EN VÄN OM SIDAN

Ditt namn:

Din väns e-post: